t

Ondersteuning aanvragen

We ondersteunen Veenendaalse initiatieven met financiële bijdrage, kennis en adviezen. Organisaties en burgerinitiatieven (groepen inwoners) die voldoen aan de voorwaarden kunnen in aanmerking komen voor een (eenmalige) financiële bijdrage van het VeenendaalFonds.


Het VeenendaalFonds steunt projecten in de volgende categorieën:Bankrupt Icon
Classroom icon
Loneliness Icon
Community Icon

Participatie

Armoede

Children Icon

Jongeren

Elderly People Icon

Ouderen

Refugees Icon

Vluchtelingen/integratie

Educatie

Eenzaamheid

Triathlon Icon

Sport

Coronahulp

Neighbor
Arts and Culture Icon

Buurtverbinding

Kunst en cultuur

Mother Holding Hands with Her Child on Orange Background, Top View. Happy

Kenniscentrum Fondsenwerving Veenendaal


In samenwerking met Stichting Veens Welzijn hebben we het Kenniscentrum Fondsenwerving Veenendaal opgezet. Het VeenendaalFonds ondersteunt op een laagdrempelige manier lokale initiatieven. Met het delen van kennis dragen wij bij om de ideeën van Veenendaalse inwoners te realiseren.

Zo kan er een beroep worden gedaan op onze kennis en ondersteuning bij het schrijven van projectplannen en de projectopzet en ook de daarbij horende aanvragen en verantwoording bij andere fondsen. Wij hebben bij meerdere initiatieven behulpzaam kunnen zijn in het slagen van de fondsenwerving.


Kun jij onze hulp ook gebruiken voor jouw idee? Bekijk de voorwaarden of je in aanmerking komt voor ondersteuning van het Kenniscentrum. Voldoe je aan de criteria, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Voorwaarden financiële bijdrage


Organisaties en burgerinitiatieven (groepen inwoners) die voldoen aan de volgende voorwaarden kunnen in aanmerking komen voor een (eenmalige) financiële bijdrage van het VeenendaalFonds voor projecten/activiteiten.
Piggy bank savings online banking
 1. De aanvraag wordt gedaan namens een burgerinitiatief (groep inwoners) of een organisatie (vereniging of stichting)
 2. De aanvrager is actief in Veenendaal
 3. De financiële bijdrage wordt helemaal gebruikt voor activiteiten die worden uitgevoerd in Veenendaal
 4. Het project is gericht op activiteiten die groepen inwoners met elkaar verbinden en het meedoen in de Veenendaalse samenleving mogelijk maken
 5. Bij het project zijn verschillende organisaties betrokken
 6. Het project streeft naar verrassende en/of vernieuwende verbindingen tussen verschillende bevolkingsgroepen en/of organisaties
 7. Het project is geen bestaand, doorlopend project, maar is een nieuw idee/activiteit
 8. Het VeenendaalFonds ondersteunt geen religieuze, commerciële of politieke activiteiten
 9. De aanvraag moet goed onderbouwd en helemaal te worden ingevuld
 10. Bij de aanvraag is een begroting en dekkingsplan opgenomen
 11. Het project kan zonder een financiële bijdrage van het VeenendaalFonds niet uitgevoerd worden.
 12. De financiële bijdrage is geen aanvulling/vervanging van financiële ondersteuning waarvoor de overheid of een andere organisatie verantwoordelijk is.
 13. De financiële bijdrage wordt niet gebruikt voor kosten van de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen (investeringen zoals bijvoorbeeld een piano, apparatuur, gereedschap en bouwmaterialen) en kosten die behoren tot de gebruikelijke organisatie- en exploitatiekosten
 14. Achteraf en op verzoek tussentijds, brengt de aanvrager een verslag uit van de uitgevoerde activiteit.
 15. In alle publicatie rondom de activiteit, waaronder een cheque-uitreiking, wordt het VeenendaalFonds genoemd.
 16. Het VeenendaalFonds krijgt van de aanvrager toestemming om zelf ook over de verstrekte ondersteuning te publiceren en het beeldmateriaal (foto/video/logo) van het project te mogen gebruiken.
 17. De maximale financiële bijdrage voor activiteiten met Burendag is €250,-.


VeenendaalFonds


Zuivelstraat 20

3903AE Veenendaal


IBAN: NL56ABNA0411769596


KvK-nummer: 65639553

RSIN: 856199412