Over het VeenendaalFonds

Sinds 2016 zet het VeenendaalFonds zich in voor lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooier en socialer Veenendaal. De nadruk ligt op activiteiten die groepen inwoners met elkaar verbinden en het meedoen in de samenleving mogelijk maken.


Multi-Generation Family

Missie


Het VeenendaalFonds zet zich in voor de lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan een actieve betrokkenheid van inwoners van Veenendaal.


Visie


Het VeenendaalFonds ondersteunt op een laagdrempelige manier lokale initiatieven. Met financiële bijdrage en het delen van kennis dragen wij bij om de ideeën van Veenendaalse inwoners te realiseren. We richten ons op activiteiten die groepen inwoners met elkaar verbinden en het meedoen in de Veenendaalse samenleving mogelijk maken. Het initiatief en de uitvoering blijft bij de aanvrager.

Vision and Mission Team work Business Corporate Vision

Bestuursleden


Theo Methorst, Voorzitter, secretaris

Nico Roks, Penningmeester

Linda Kok, Algemeen bestuurslid

Johan van den Brink, Algemeen bestuurslid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


business meeting teamwork  at meeting table

ANBI-status


Het VeenendaalFonds heeft een ANBI-status

(Algemeen Nut Beogende Instelling).


Logo


Het logo van het VeenendaalFonds kun je hieronder downloaden

VeenendaalFonds


Zuivelstraat 20

3903AE Veenendaal


IBAN: NL56ABNA0411769596


KvK-nummer: 65639553

RSIN: 856199412